A N N E T T E  V A N  D E  V E G TE

schilderijen 2018

een selectiehomeprijzen
200 -1900 euro
hoog water    weerspiegelingen in de vijver   

papa's kasboek    papa's kasboek    papa's kasboek    bij de vijver    kasboek van mijn vader    kasboek ban mijn vader   

kasboek van mijn vader    kasboek van mijn vader    kasboek van mijn vader    kasboek van mijn vader